WebshopBv.com
banner_bvcom.jpgbanner_webshop1.jpgbanner_graphico_nederlands.jpgbanner_vbtb20173.bmp bannerlivredme2.png
Luier aanbiedingen
Heb je vragen over borstvoeding? Lees Het Nieuwe Borstvoeding Boek
Heb je vragen over borstvoeding? Lees Het Nieuwe Borstvoeding Boek
Koop bij Bol.com en steun vanzelf Kenniscentrum Borstvoeding
Handboek Bijvoeding met #kleintjesmethode
Wij kunnen je steun gebruiken, koop bij ons!

Twee keer per jaar, nog wel tenminste, verandert de tijd op de klok: in het voorjaar bij de overgang van wintertijd naar zomertijd en in de herfst bij de overgang van zomertijd naar wintertijd. In dit artikel bespreken we de mogelijke gevolgen van deze veranderingen voor de borstvoeding en geven we je enkele tips.

ram_kor_1.jpgBen je Moslima? Dan heb je tijdens de Islamitische maand Ramadan de plicht om te vasten. Dit betekent dat je als het licht is niks eet of drinkt, ook geen water. Wanneer het donker is, eet en drink je wel. Als je borstvoeding geeft, vraag je je misschien af of het vasten je melkproductie of de gezondheid van jezelf of je kind beïnvloedt. Dit jaar begint de Ramadan 6 mei, maar het kan een dag meer of minder zijn afhankelijk van de maanstand.

Kenniscentrum Borstvoeding werkte mee, met KRO-NCRV, aan een film over de Ramadan. Je kunt de film hier bekijken.

praten_1.jpgEr kan nog een hoop verbeterd worden aan het imago van borstvoeding. Discussies over borstvoeding lijken soms meer op een loopgravenoorlog dan een dialoog. Dat is jammer want daarmee gaat een hoop goede informatie verloren. Dat heeft voor een groot deel te maken met hoe we over borstvoeding praten. Wil je dat de inhoud van je boodschap overkomt dan zul je een manier van communiceren moeten gebruiken waardoor een ander naar je wil luisteren. Laten we eens kijken wat er anders zou kunnen.

Tegelijk de ramadan volgen en borstvoeding geven kan een probleem zijn. Door het niet drinken overdag neemt de productie af. Met een hongerige baby als gevolg. Yasmina (23) uit Leiden is moeder geworden van dochter Asiyah en ze geeft haar dochter volledige borstvoeding. Maar het is ramadan en ook de vastenmaand wil ze respecteren. Maar niet ten koste van alles. Kenniscentrum Borstvoeding werkte mee, met KRO-NCRV aan een film over de Ramadan. Je kunt de film hier bekijken.

Koran zegt: twee jaar borstvoeding

Yasmina: 'Mijn overtuiging is dat twee jaar borstvoeding geven erg belangrijk is, en dat dit ook niet voor niets in de Koran staat. Op het moment dat de ramadan gezondheidsrisico's meebrengt voor mij of m'n kind, dan houdt het in dat ik stop met vasten en doorga met borstvoeding.'

4-hamerteen.jpgCijfers en statistiek bijhouden over borstvoeding laten we graag over aan de mensen die er goed in zijn om met cijfers te werken en die weer te geven.
Daarom verwijzen we je voor Nederlandse gegevens naar de site Volksgezondheid en Zorg en voor overzichten van de situatie in de EU naar déze pagina van Volksgezondheid en Zorg.

Het artikel over borstvoedingcijfers dat ik ooit schreef in 2006 vind je hier. Deze informatie is natuurlijk niet meer actueel.

verhaal-66-deb1-2.jpgIn de media, in persoonlijke blogs en in sociale media wordt er gesproken over een strijd tussen zogenoemde borstvoeders en flesvoeders. Vooral op het internet spat de hevigheid ervan af. Bij ieder artikel dat wordt geplaatst over zogenaamde voordelen of nadelen van het een of het ander barst de strijd los: wetenschappelijke feiten en zelfs beledigingen worden over en weer geslingerd. De strijd wordt, zonder uitzicht op een positieve uitkomst, vaak gestaakt met onbegrip en veel frustratie. Het is oorlog en het eind is kennelijk niet in zicht.
Maar is dit werkelijk zo? Een oorlog suggereert namelijk dat iedere soldaat van de oorlog af weet en als doel heeft de vijand morsdood te maken. Ik vind dat nogal wat. Zeker als er gesuggereerd wordt dat je als moeder óf in het ene óf in het andere kamp thuis hoort. Wie zijn er nu werkelijk verwikkeld in deze zogenaamde strijd? En vooral: wat is er voor nodig om deze strijd geen strijd te laten zijn?

Lees hier de samenvatting van De borst of de fles: een kwestie van respect.

Het artikel over borstvoeding en taal Watch your language was voor mij nogal een eye-opener, omdat ik mij er nooit zo bewust van was geweest hoe taalgebruik de perceptie van borstvoeding beïnvloedt. De schrijfster legt uit dat degenen die borstvoeding promoten dezelfde taal gebruiken als de kunstvoedingsfabrikanten. Dan doet er iemand iets fout, zegt ze, en dat zijn vast niet de fabrikanten...

tat05.jpgHeb je eindelijk de tattoo van je leven gezien, dan wil je die natuurlijk gelijk zetten. Maar… je geeft borstvoeding aan je kind. Kan dat samen? Maakt het uit of je kindje klein en jong is, of wat ouder, en al langer dan een jaar bij je drinkt? Is het verstandig en waar moet je op letten? Moet je stoppen met de borstvoeding of gaat borstvoeden en tatoeëren best wel samen?

nwsbrcht-bvtaart13.jpg

Met een borstvoedingtaart vier je het borstvoeding-jubileum: een half jaar, één, twee, drie of vier jaar. Er zijn ook borstvoedingtaarten die worden aangesneden bij de opening van een borstvoedingcafé. En er zijn taarten die gemaakt zijn van moedermelk.

Anja: vandaag 18 juni 2011 vieren we Leonie's derde verjaardag. We genieten dus ook al drie jaar van borstvoeding. En we hadden, naast een taart, ook tompoezen met het tandempictogram. Want de afgelopen dertien maanden deelt ze mama's borstvoeding met haar kleine broertje Quincy.

verhaal-66-deb1-2.jpgIn de media wordt er vaak gesproken over een strijd tussen zogenoemde borstvoeders en flesvoeders. Deze strijd eindigt vaak als een soort wapenstilstand met onbegrip en frustratie, zonder uitzicht op een positieve uitkomst. Tot de volgende keer dat iemand zich geprovoceerd voelt. Wie zijn er nu werkelijk verwikkeld in deze zogenaamde strijd? En vooral: wat is er echt voor nodig om deze strijd geen strijd te laten zijn?

De meest kwetsbare en misschien wel de belangrijkste deelnemers in de discussie zijn moeders die aanvankelijk dezelfde keuze maakten om borstvoeding te geven. Door problemen, al dan niet veroorzaakt of verergerd door verkeerde adviezen van zorgverleners, splitst de groep op in twee groepen die lijnrecht tegenover elkaar komen te staan: de groep die de pogingen om succesvol borstvoeding te geven staakt en de groep die succesvol borstvoeding geeft.

w20121118-2.jpgBeide partijen komen vroeg of laat om verschillende redenen in de positie dat ze het gevoel hebben zich te moeten verdedigen. De nu flesvoedende moeder omdat haar verweten wordt dat zij geen borstvoeding meer geeft. En de borstvoedende moeder omdat zij veel onredelijkheid ten opzichte van borstvoeding tegenkomt in onze samenleving en de gezondheidszorg. Beide groepen stuiten op een maatschappij die in theorie pro-borstvoeding is, maar in de praktijk volledig blijkt ingesteld op het gebruik van kunstmatige zuigelingenvoeding. De bijbehorende schema's, verplichtingen en verwachtingen werken een moeder
eerder tegen dan mee in haar wens borstvoeding te geven.

In de bovengenoemde discussie staat al snel niet de behoefte van de baby maar de keuzevrijheid van de moeder centraal. De flesvoedende moeder krijgt vaak het idee dat zij zich schuldig moet voelen. Zij had kennelijk moeten weten dat de reguliere zorg vaak niet voldoet op het gebied van de juiste en passende borstvoedingshulp; zij had op tijd de juiste en deskundige hulp moeten inschakelen: een lactatiekundige of een borstvoedingsorganisatie. Ze krijgt het idee dat anderen haar een minder goede moeder vinden omdat zij ervoor koos om kunstmatige zuigelingenvoeding a.a. haar kind te geven. Mogelijk heeft zij hierover nog een innerlijk conflict te beëindigen dat zich uit in een conflict met anderen.
De borstvoedende moeder wil ruimte en respect voor haar voeding en de manier van voeden waarop een baby van nature berekend is. Wanneer er onwaarheden worden verteld, om de keuze om te stoppen met borstvoeding te verdedigen, zal zij in de tegenaanval gaan. Zij ervaart immers dat borstvoeding in onze samenleving onterecht al veel te veel obstakels kent.

2009-40-1-2.jpgElkaar benaderen vanuit overhaaste conclusies, waar onherroepelijk een oordeel aan vastkleeft, zorgt er niet voor dat we verder kunnen kijken dan het huidige negatieve spiraal. Het conflict van de ander voeden en elkaar persoonlijk aanvallen zonder het verhaal van de ander te kennen is evenmin constructief.
Echter, wanneer er respect wordt opgebracht en er open en met compassie wordt gecommuniceerd, valt er wel veel te winnen voor moeders en daarmee ook voor hun kinderen. En daar draait het uiteindelijk om.
Voor de beeldvorming rondom borstvoeding is begrip en openheid van het grootste belang. Zo kunnen moeders begrijpen en vervolgens accepteren wat er in hun situatie is misgegaan. Wanneer ook anderen de situatie erkennen die tot hun keuze heeft geleid, kunnen moeders zich gerespecteerd voelen. Ook kunnen we door middel van openheid samenwerken om moeders in de toekomst hun borstvoedingsdoelen wel te laten behalen. Want dát maakt moeders blij: hun persoonlijke doelen vervullen. En wanneer de 80% van de moeders die zich voorneemt borstvoeding te geven dat, met de juiste steun vanuit de zorg, hun omgeving en de maatschappij, ook daadwerkelijk doet, kan borstvoeding weer worden wat het is: de normale voeding en basisintimiteit die kindjes van hun moeder krijgen.

Zo kunnen we gezamenlijk weer terechtkomen in een situatie waarin de basisbehoeftes van een baby niet ter discussie staan of hoeven te wedijveren met die van de moeder maar vanzelfsprekend worden vervuld. In deze ideale situatie, waar ook correcte, en dus niet commerciële, informatie over alternatieven vanzelfsprekend is, kan keuzevrijheid ook weer een rol spelen. Vanuit een normaal en juist beeld van borstvoeding en kunstmatige zuigelingenvoeding ligt de weloverwogen keuze weer werkelijk in de handen van de ouders.

Lees hier het volledige artikel

column-245.jpgDe periode dat vrouwen borstvoeden is de laatste jaren gestegen. Vooral de oudere en hoogopgeleide moeders geven langer borstvoeding. In de periode 2004-2006 kreeg 38% van de baby's van zes maanden met een moeder van 35-44 jaar borstvoeding. Dit percentage was 32% in de periode 1998-2000.
Van de jongere moeders (15-24 jaar) gaf in de periode 2004-2006 23% borstvoeding aan hun baby van zes maanden. In de periode 1998-2000 was dit 19%.

cb1.jpgVijfentwintig jaar geleden besloot Lisa dat het tijd was. Negen maanden groeide ze binnen in haar moeder, en nu was ze klaar voor een leven in lucht. De bevalling komt op gang. Lisa weet hoe ze haar hoofdje moet draaien om eruit te komen, ze weet hoe ze voor de eerste keer een teug adem moet halen en ze weet hoe ze naar de borsten van haar moeder moet kruipen, de tepel kan vinden om haar eerste slokken melk te drinken. Ze weet het en ze doet het. Gewoon instinctief of noem het reflexmatig.
[Geschreven door Nike Mencke, verloskundige en lactatiekundige IBCLC]

Goed nieuws over de borstvoeding!

Niet alleen in Nederland neemt het aantal moeders dat borstvoeding geeft toe, ook in de UK zijn er zichtbaar meer moeders die borstvoeding geven.
Lees meer over de cijfers van het CBS [Nederland] en het ONS [United Kingdom]

Hoe werd borstvoeding geven zo nodeloos ingewikkeld? Jaar na jaar word ik iedere keer weer verrast, hoe krijgen we het voor elkaar om steeds opnieuw nieuwe ingewikkelde dingen te verzinnen voor iets dat makkelijk, natuurlijk en zonder problemen zou moeten zijn. Op zich is borstvoeding geven natuurlijk niet gecompliceerder geworden dan dat het zeg 200 jaar geleden was. Het is meer de manier van het denken over het borstvoeding-geven die veranderd is.

In 2005 startte 79% van de moeders in Nederland na de bevalling met het geven van borstvoeding. Na een maand krijgt 54% van de baby's de borst. Na drie maanden is dat 35% en na zes maanden 25%. [1] Er vindt een snelle daling plaats in de eerste maand. Opvallend is het percentage moeders die borstvoeding geven op drie en vier maanden (35% en 34%) vergelijkbaar is, waarna een daling volgt tot 24% en 25% op vijf en zes maanden. Mogelijk kan deze daling verklaard worden omdat de moeder na haar bevallingsverlof weer aan het werk gaat. Het percentage gemengde voeding neemt vanaf drie maanden geleidelijk toe. Vrouwen gaan vaak geruime tijd voor ze weer gaan werken 'oefenen' met de fles.

Voor meer actuele cijfers over borstvoeding in Nederland en Europa verwijzen wij je naar Borstvoedingscijfers Actueel.
Foto van de dag: Andreas #borstvoeding tag:www.borstvoeding.com,2020-04-07://1 2020-04-07T16:03:02Z 2020-04-07T16:03:02Z Op 2 april is Andreas geboren. Onze oudste, Joris, (van januari 2008) is heel de zwangerschap door blijven drinken en is voorlopig nog niet van plan daarmee te stoppen. Dus ben ik tandemmama geworden. Meestal drinken ze apart, maar als ze samen drinken aait Joris Andreas over zijn hoofd of pakt hij zijn handje. Zo lief! Een ander voordeel voor mij was dat ik niet hoefde te kolven voor Andreas is er altijd genoeg en hij groeit er goed op. En Joris blijft zijn portie antistoffen meekrijgen. Groetjes, Jozien Redactie

W20100708.jpg

Op 2 april is Andreas geboren. Onze oudste, Joris, (van januari 2008) is heel de zwangerschap door blijven drinken en is voorlopig nog niet van plan daarmee te stoppen. Dus ben ik tandemmama geworden. Meestal drinken ze apart, maar als ze samen drinken aait Joris Andreas over zijn hoofd of pakt hij zijn handje. Zo lief! Een ander voordeel voor mij was dat ik niet hoefde te kolven voor Andreas is er altijd genoeg en hij groeit er goed op. En Joris blijft zijn portie antistoffen meekrijgen. Groetjes, Jozien


Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Contact