Algemene voorwaarden Levering Goederen

Prijzen, inclusief belastingen en verzendkosten

De prijzen vermeld in de webshop zijn de prijzen inclusief BTW en inclusief verzending.
Belangstelling voor aanschaf van meerdere exemplaren van boeken en/of dvd's? Mail je verzoek naar Kleintjesconsult.

Recht van retour

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (zoals een schriftelijke per post of email) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor eenvoudig zelf een mail voor herroeping opstellen waarin je minimaal je contactgegevens vermeldt.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping: als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt aangegeven. In ieder geval zullen we je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen.

Je hebt namelijk het recht een deugdelijk product te ontvangen. Heb je door omstandigheden een ondeugdelijk of beschadigd product ontvangen of ben je niet tevreden? Neem dan contact met ons op via de mail. Er is altijd de mogelijkheid om het artikel binnen zeven dagen bedenktijd terug te sturen. Het artikel dient wel volkomen onbeschadigd en nog verkoopbaar te zijn. De kosten voor terugzending zijn voor de klant.

Extra bepaling t.a.v. verkoop en recht van retour bij kolfapparaten

Volgens artikel 10 lid 8 heeft de klant in verband met hygiëne géén recht op herroeping als de kolf geopend is. Beide kolfsets moeten dus nog in de gesealde verpakking zitten.
Omdat het een kolfapparaat betreft, en dat in verband met afgesloten contracten/overeenkomsten met verzekeraars t.a.v. kolfverkoop, dienen wij van jou bij de retourzending, tevens te ontvangen: een kopie van jouw verzekeringspas.

Stuur altijd bij retouren of herroeping dit formulier ingevuld en getekend per post naar Oude Dijk 2 9781 BL Bedum.

Uitsluitend kolfapparaten, inclusief formulier én kopie verzekeringspas, dienen met de post terug gestuurd te worden aan:
Moedermelk Netwerk
Textielstraat 2-A
5107 NG Dongen.

Contactgegevens

Kleintjesconsult
KvK - 02100357
BTW - NL1118.26.184.B01
Oude Dijk 2
9781 BL Bedum

Algemene voorwaarden Praktijk Kleintjesconsult

De algemene voorwaarden Praktijk Kleintjesconsult, gevormd door Praktijk DietistGroningenBedum en Praktijk LactatiekundigeGroningenBedum, hebben betrekking op de overeenkomst tussen de diëtist Stefan Kleintjes, de lactatiekundige IBCLC Stefan Kleintjes, zijn collegae lactatiekundigen en diëtisten werkzaam bij Kleintjesconsult enerzijds en de klant/opdrachtgever die een dieetadvies, voedingsadvies of lactatiekundige begeleiding wenst anderzijds.

Tarieven

Kleintjesconsult hanteert per 1 september 2017 het tarief van € 45,00 per half uur voor alle geleverde werkzaamheden. Deze kunnen o.a. zijn: het consult in de praktijk of aan huis, email consult, telefonisch consult, twitter, skype, whats-app of face-time conversaties, als wel voor bestede tijd aan voorbereiding en/of uitwerking ten behoeve van dat consult alsook alle administratieve werkzaamheden. Voor huisbezoeken geldt dat tot 15 kilometer reiskosten bij het consult zijn inbegrepen. Daarboven worden het uurtarief en km-tarief van € 0,25 per km doorberekend.
De klant krijgt een factuur na afloop van het consult of aan het einde van het kwartaal. De klant declareert desgewenst zelf bij zijn of haar zorgverzekeraar. Alle genoemde prijzen voor levering van diensten zijn vrijgesteld van BTW.

Declaraties en vergoeding

De klant is verplicht de factuur van Kleintjesconsult rechtstreeks te voldoen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen. Klant kan desgewenst bij zijn of haar zorgverzekeraar de factuur indienen voor vergoeding. De mate van vergoeding is vastgelegd in de polisvoorwaarden van de verzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is soms een verwijzing van een arts noodzakelijk. De verwijzing dient in dat geval overlegd te worden aan Kleintjesconsult voordat de behandeling kan starten.

Betalingsvoorwaarden

  • Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van twee weken, stuurt Kleintjesconsult nog twee herinneringen.
  • De eerste herinnering komt met het verzoek om het verschuldigde bedrag binnen een week te storten op genoemde rekening.
  • Bij de tweede herinnering wordt het te betalen bedrag verhoogd met € 10,00 administratiekosten en wordt de klant verzocht het verschuldigde bedrag binnen vijf dagen op genoemde rekening overgemaakt te hebben.
  • Bij het opnieuw in gebreke blijven ontvangt de klant een ingebrekestelling. Het factuurbedrag wordt opnieuw verhoogd, nu met € 25,00 administratiekosten. Tevens wordt de klant verzocht het verschuldigde factuurbedrag, plus € 25,00 administratiekosten binnen vijf dagen vanaf datum ingebrekestelling op genoemde rekening overgemaakt te hebben.
  • Indien het gestelde bedrag binnen gestelde termijn niet op de rekening ontvangen is, zullen alle wettelijk toegestane kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht. Het dossier wordt vervolgens overhandigd aan de deurwaarder. Incassokosten, gerechtelijke kosten en alle andere bijkomende kosten komen voor rekening van de klant.
  • Bij geschillen die ontstaan in verband met vergoeding van zorgverzekeraar aan klant, blijft de klant verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur. Kleintjesconsult is niet verplicht met zorgverzekeraars te onderhandelen over vergoedingen van individuele klanten. Uiteraard kan dat op verzoek wel gebeuren, hiervoor wordt het normale uurtarief in rekening gebracht.

Kleintjesconsult werkt samen met Incassobureau Actis Jura

ActisJura2.jpg

BSN

Sinds 1 juni 2009 moeten alle zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars het BSN gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over patiënten of cliënten. Dit betekent dat al deze partijen met een betrouwbaar BSN moeten werken. Zij moeten er zeker van zijn dat het nummer en de gegevens bij een bepaalde persoon horen.

Legitimatieplicht

Klanten moeten zich kunnen legitimeren bij ziekenhuis en andere zorgverleners zodat zij vast kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.

Aansprakelijkheid

De adviezen van de diëtist en van de lactatiekundige IBCLC van Kleintjesconsult zijn naar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Elke aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de klant van de door ons verstrekte adviezen, zijn uitgesloten.

Klachten

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent met de hulp die je van je lactatiekundige IBCLC hebt gehad. Allereerst bespreek je dit met je eigen lactatiekundige IBCLC. Is de uitkomst onbevredigend voor je, of ben je niet gehoord, dan kun je een klacht indienen bij de NVL. Er wordt dan een klachtenprocedure gestart. Lactatiekundige Stefan Kleintjes is lid van een Geschillencommissie (wettelijk verplicht).
Lees hier over de klachtenprocedure.
Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent met de hulp die je van de diëtist hebt gehad. Allereerst bespreek je dit met de diëtist. Is de uitkomst onbevredigend voor je, of ben je niet gehoord, dan wordt er een klachtenprocedure gestart. Diëtist Stefan Kleintjes is lid van een Geschillencommissie (wettelijk verplicht).
Klachtenafhandeling vindt daarom overigens plaats met de hulp van het onafhankelijk Klachtenportaal Zorg.

Verhindering

Bij verhindering om op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden onverwijld in rekening gebracht.

Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Dus natuurlijk houden we ons hieraan.

Contactgegevens

Kleintjesconsult
KvK - 02100357
BTW - NL1118.26.184.B01

Foto van de dag: De verpleging reageerde eerst onwennig #borstvoeding tag:www.borstvoeding.com,2018-04-21://1 2018-04-21T18:03:02Z 2018-04-21T18:03:02Z Tijdens mijn ziekenhuisopname ging Robin (7 maanden) mee en konden we ook daar een co-sleeper creëren aan mijn ziekenhuisbed. Toen ik bij de spoedopname met mijn baby binnenkwam reageerde de verpleging eerst onwennig, maar afwijzend deden ze niet. Doordat ze een bedje aanschoven, kon ik 's nachts zelf mijn dochter bij me nemen om te voeden. Groetjes Eline Redactie

20120319.JPG

Tijdens mijn ziekenhuisopname ging Robin (7 maanden) mee en konden we ook daar een co-sleeper creëren aan mijn ziekenhuisbed. Toen ik bij de spoedopname met mijn baby binnenkwam reageerde de verpleging eerst onwennig, maar afwijzend deden ze niet. Doordat ze een bedje aanschoven, kon ik 's nachts zelf mijn dochter bij me nemen om te voeden. Groetjes Eline

advertenties
sponsoren
webwinkel bestsellers
Horigen Chicture Dubbelzijdige Elektrische Kolf
Biological Nurturing, oftewel instinctief voeden
Boekje 'borstvoeding van dag tot dag' € 5,95!
8e druk: Eten voor de kleintjes, kleintjes van 0-4 jaar leren zelf eten
Fijn boek: 100 meest gestelde vragen over borstvoeding
Boezemvriendjes
Voorverkoop: Het Nieuwe Borstvoeding Boek
meer info