WebshopBv.com
banner_bvcom.jpgbanner_webshop1.jpgbanner_graphico_nederlands.jpgbanner_vbtb20173.bmp bannerlivredme2.png
Luier aanbiedingen
Heb je vragen over borstvoeding? Lees Het Nieuwe Borstvoeding Boek
Heb je vragen over borstvoeding? Lees Het Nieuwe Borstvoeding Boek
Koop bij Bol.com en steun vanzelf Kenniscentrum Borstvoeding
Handboek Bijvoeding met #kleintjesmethode
Wij kunnen je steun gebruiken, koop bij ons!

BMC2019.pngOnderzoek wijst uit dat borstvoeding positieve langetermijneffecten heeft voor zowel baby's als moeders. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert daarom om baby's tenminste zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven en om de borstvoeding daarna, naast andere voeding, nog gedurende twee jaar voort te zetten. Veel moeders ervaren problemen met het geven van borstvoeding en stoppen eerder met borstvoeding dan ze zouden willen. Deze moeders hebben baat bij professionele ondersteuning, concluderen Sjoukje van Dellen en collega-onderzoekers van de afdeling Psychologie van de RUG.

In de studie van Van Dellen en collega's kreeg een groep vrouwen structurele, langdurige begeleiding door een lactatiekundige in de vorm van een Borstvoeding Begeleiding Pakket (BBP). De vrouwen kregen in totaal zes consulten, vanaf de zwangerschap tot tien weken na de geboorte. Moeders die het BBP ontvingen liepen gemiddeld 66% minder risico te stoppen met borstvoeding ten opzichte van moeders die geen begeleiding ontvingen.
De onderzoekers concluderen dat structurele, langdurige begeleiding moeders kan helpen met het continueren van borstvoeding.

Bron: Melding onderzoek bij de RUG

eerstebv1.jpgNa de bevalling verlang je meestal naar rust en wil je bijkomen van de enorme inspanningen. Jij en je baby hebben die rust verdiend: je pakt of krijgt je kindje en samen mogen jullie bijkomen. Dat is ideaal!
Behalve het ontspannende effect voor jou en je baby zijn die eerste uurtjes samen uitrusten een enorme stimulans voor het goed op gang komen van de borstvoeding. De eerste paar uur na de geboorte zijn baby's echt wakker en alert. Dat is niet voor niets: net uit de baarmoeder gekropen hebben ze de tijd om te wennen aan de nieuwe omgeving, te ontdekken wie hun moeder is en waar de melk vandaan komt.
Baby's, en dus ook die kleintjes die nog maar net geboren zijn, weten precies waar ze moeten zijn om te eten te krijgen. Juist ja, bij de moederborst.
Zo ook Nyls, net geboren, kruipt over zijn moeders buik naar de borst en neemt zijn eerste borstvoeding. Volkomen zelfstandig in 45 minuten naar de borst kruipen en zichzelf aanleggen. Zie de foto's.
Bekijk ook eens de film van Sophy's Breastcrawl.

halvewerk2.jpgBorstvoeding is de natuurlijke, normale manier om zuigelingen en kleine kinderen melk te voeden, en moedermelk is de melk die speciaal voor mensenbaby's is gemaakt. Een goede start zorgt er voor dat borstvoeding een prettige ervaring kan zijn voor zowel moeder als kind. Borstvoeding hoort voor de meeste moeders gemakkelijk en probleemloos te verlopen.

voorkolven1.jpgZoogdieren zogen. De mens is een zoogdier en dus zoogt de mens. De mensenvrouw dan toch. De mensenman zou het ook kunnen, maar die doet het meestal niet. Mensenvrouwen doen het ook niet altijd, alleen als er een kind is om te zogen. En zelfs dan niet altijd. De mens is het enige zoogdier dat ervoor kan kiezen om wel of niet te zogen, ongeacht of er een kind is om gezoogd te worden. De mens is ook het enige zoogdier dat problemen, die worden veroorzaakt door een fout in het ontwerp of door iets wat mis ging bij het kind, weet te omzeilen en toch te zogen of iets te doen dat daar dichtbij komt.

Alle zorgverleners zeggen dat ze voor borstvoeding zijn. Maar velen zijn dat alleen als de borstvoeding goed gaat, en sommigen zelfs dan nog niet. Zodra borstvoeding, of wat dan ook in het leven van de kersverse moeder, niet perfect verloopt, wordt maar al te vaak geadviseerd te stoppen of bijvoeding te geven. Hier volgt een, niet eens complete, lijst met signalen waaraan je kunt zien of je zorgverlener borstvoeding inderdaad steunt. En of die zorgverlener je ook wel voldoende genoeg steunt als je problemen ervaart bij de borstvoeding.

hoh0.jpgEr is tegenwoordig een overvloed aan onderzoek dat laat zien dat mama's en baby's bij elkaar horen, huid op huid (de baby bloot, niet in een deken gewikkeld). Direct na de geboorte, maar ook daarna! De baby is blij, de temperatuur van de baby is stabiel en normaal, de hartslag en ademhaling van de baby zijn stabiel en normaal en de bloedsuiker van de baby is goed. Als de baby alleen is, zijn al deze waarden minder goed. Daarbij zorgt huid-op-huidcontact meteen na de geboorte ervoor dat de baby gekoloniseerd wordt door dezelfde bacteriën als die van de moeder. Hiervan wordt gedacht dat het, naast het geven van borstvoeding, belangrijk is bij de preventie van allergieën.

bvpraktisch5.jpgIs borstvoeding een complex begrip? De associaties bij borstvoeding lopen uiteen van moedermelk tot aanlegtechnieken, van mamamelk tot slagroom en van voedingsbh's tot borstkolven. De biologische en emotionele aspecten van borstvoeding worden beschreven in Hoe het voelt om je kind borstvoeding te geven.
Dit artikel schetst een beeld van hoe borstvoeding in de praktijk werkt.

nwsbrcht-who.jpg
De WHO Code voor de marketing van vervangingsmiddelen voor moedermelk en de daarbij horende aanvullingen legt reclame voor kunstmatige babyvoeding, flessen en spenen aan banden. Als deze code volledig is geïmplementeerd in de wetgeving en wordt nageleefd door bedrijven, kunnen ouders vrij van commerciële belangen een keuze maken voor het voeden van hun kind.

Meld de overtreding van de WHO-code

In Nederland en België dient men zich te houden aan de WHO-code voor zover deze onderdeel uitmaakt van de wet. Constateer je een overtreding?
Meld deze via het meldformulier bij de Stichting Babyvoeding. Vergeet niet bewijsmateriaal te fotograferen en bij te sluiten.

Lees hier meer

stereo-13.jpgMoeders zouden vaker en langer voor borstvoeding kiezen als zij en hun partners beter zouden worden voorgelicht en begeleid door zorgverleners. Er zou een plan moeten komen om borstvoeding te stimuleren waarbij afstemming en begeleiding tussen verschillende zorgverleners noodzakelijk is. Vooral jeugdgezondheidszorgmedewerkers en lactatiekundigen zouden hierbij een rol kunnen spelen. De conclusie uit dit onderzoek is niet mals en bevestigt wat ik al zoveel jaren hoor van moeders. Ja, moeders stoppen met borstvoeding en zeggen dat er niet genoeg melk was. Maar het tekort aan melk is een uitvloeisel van verkeerd en onjuiste begeleiding bij borstvoeding door zorgverleners.

hoh0.jpgVorig jaar haalde de hoofdredacteur van een Engels opvoedblad het nieuws omdat ze in haar voorwoord opbiechtte dat ze, ondanks de adviezen in haar eigen tijdschrift, zelf geen borstvoeding had gegeven. Haar borsten, daar had ze zo veel plezier aan beleefd in bed, dat waren haar 'funbags' en een lief klein baby'tje daaraan laten lurken zou obsceen zijn. Om het er maar niet over te hebben dat de funbags iets aan vorm konden verliezen. En nu lees ik in NRC weer het relaas van een moeder die haar dochtertje kunstvoeding gaf, omdat ze haar eigen borsten zag 'als iets seksueels, niet als iets moederlijks'.

noorwgn.jpgMet hooggespannen verwachtingen kwamen wij aan in Noorwegen, het borstvoedingsland van Europa! Voor onze opleiding Verloskunde namen wij een kijkje in de keuken van een ander land. Omdat veel moeders in Noorwegen lang borstvoeding geven, waren wij nieuwsgierig naar het geheim van dit land. Daarom hielden wij ons drie weken lang in Noorwegen intensief bezig met alles omtrent borstvoeding. Wij spraken met kersverse moeders, verpleegkundigen en verloskundigen en doen hier kort verslag van onze ervaringen.

nwsbrcht-who.jpgbvcom-200.jpgHet Kenniscentrum Borstvoeding volgt de adviezen van de WHO, de Wereld Gezondheids Organisatie.

De WHO is, in tegenstelling tot de Nederlandse overheid, helder over borstvoeding: Het advies is zes maanden volledig borstvoeding, daarna tot twee jaar borstvoeding, aangevuld met bijvoeding. En daarna borstvoeding tot zolang moeder en kind dat willen. Lees meer over het standpunt én de onderbouwing daarvan van de WHO over zes maanden exclusief borstvoeding.

Midden in deze discussie of moeders al dan niet borstvoeding moeten geven en hoe lang dan wel, wil ik een analoge situatie aanhalen. Dit is weliswaar een ander onderwerp maar het heeft in wezen dezelfde grondslag, namelijk die van de weloverwogen keuze.

Ik houd niet van deze term, omdat hij een tegenstelling oproept met 'nutritief zuigen', met de implicatie dat nutritief zuigen het echte zuigen is, en het andere niet. Het impliceert ook dat het overdragen van voedingsstoffen het hoofd/enige echte doel van borstvoeding is. Dit is de boodschap die kunstvoedingsfabrikanten voortdurend overbrengen – borstvoeding is slechts een manier om je baby te voeden en hier hebben we een andere manier die beter/net zo goed/bijna evengoed is.

anatomie1.jpgEen kort artikel over de basisprincipes van borstvoeding.
De melkklieren in de borsten maken melk aan uit het bloed dat in piepkleine adertjes door de borsten stroomt. Na de bevalling zorgt het hoge prolactinegehalte en de snelle daling van het progesterongehalte in het bloed van de pas bevallen vrouw er voor dat de melkproductie op gang komt. Door de aanraking van de tepel wordt iedere keer weer nieuwe prolactine aangemaakt, wat weer een stimulans is voor de melkproductie.

10vuist.jpgIn Nederland werkt een groeiend aantal instellingen aan de hand van de 'Tien Vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding', die de grondslag vormen voor een goed beleid en wetenschappelijk aantoonbaar effectief zijn. Instellingen die een gedegen borstvoedingsbeleid willen voeren behalen het WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding en laten daarmee zien dat ze borstvoeding serieus nemen.
Voor de periode na de kraamtijd zijn ook uitgangspunten ontwikkeld: de 'Zeven stappen voor ondersteuning van borstvoeding in de Jeugdgezondheidszorg', hiermee kan ook de JGZ het WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding behalen.

7stap.jpgGoede begeleiding bij borstvoeding blijft. Ook na het kraambed zal je vragen hebben en op zijn tijd begeleiding nodig hebben. Het consultatiebureau speelt een niet onbelangrijke rol. Consultatiebureaus kunnen zich ook certificeren. Op een gecertificeerd CB krijg je gegarandeerd goede borstvoedingsbegeleiding. Nu kun je borstvoeding blijven geven zo lang als jij en je kind dat prettig vinden. Om de aandacht voor borstvoeding in de Jeugdgezondheidszorg te stimuleren en de medewerkers te ondersteunen zijn de volgende uitgangspunten [zeven stappen] ontwikkeld.

Foto van de dag: De Efteling #borstvoeding tag:www.borstvoeding.com,2020-01-24://1 2020-01-24T17:03:02Z 2020-01-24T17:03:02Z Tijdens Eva's (bijna zes maanden) eerste bezoekje aan de Efteling heerlijk buiten in het zonnetje kunnen voeden. Sanne Redactie

w20160420.JPG

Tijdens Eva's (bijna zes maanden) eerste bezoekje aan de Efteling heerlijk buiten in het zonnetje kunnen voeden. Sanne


Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Contact