WebshopBv.com
banner_bvcom.jpgbanner_webshop1.jpgbanner_graphico_nederlands.jpgbanner_vbtb20173.bmp bannerlivredme2.png
Luier aanbiedingen
Heb je vragen over borstvoeding? Lees Het Nieuwe Borstvoeding Boek
Heb je vragen over borstvoeding? Lees Het Nieuwe Borstvoeding Boek
Koop bij Bol.com en steun vanzelf Kenniscentrum Borstvoeding
Handboek Bijvoeding met #kleintjesmethode
Wij kunnen je steun gebruiken, koop bij ons!
Begeleidingspakket bij borstvoeding is effectief

BMC2019.pngOnderzoek wijst uit dat borstvoeding positieve langetermijneffecten heeft voor zowel baby's als moeders. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert daarom om baby's tenminste zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven en om de borstvoeding daarna, naast andere voeding, nog gedurende twee jaar voort te zetten. Veel moeders ervaren problemen met het geven van borstvoeding en stoppen eerder met borstvoeding dan ze zouden willen. Deze moeders hebben baat bij professionele ondersteuning, concluderen Sjoukje van Dellen en collega-onderzoekers van de afdeling Psychologie van de RUG.

In de studie van Van Dellen en collega's kreeg een groep vrouwen structurele, langdurige begeleiding door een lactatiekundige in de vorm van een Borstvoeding Begeleiding Pakket (BBP). De vrouwen kregen in totaal zes consulten, vanaf de zwangerschap tot tien weken na de geboorte. Moeders die het BBP ontvingen liepen gemiddeld 66% minder risico te stoppen met borstvoeding ten opzichte van moeders die geen begeleiding ontvingen.
De onderzoekers concluderen dat structurele, langdurige begeleiding moeders kan helpen met het continueren van borstvoeding.

Bron: Melding onderzoek bij de RUG

Nederlandse vertaling van de samenvatting van het onderzoek

Het effect van een borstvoeding begeleiding pakket op borstvoedingsduur en exclusiviteit: een quasi-experiment

Achtergrond

Borstvoeding heeft belangrijke positieve langetermijngevolgen voor de gezondheid van zuigelingen en moeders. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan dat alle zuigelingen gedurende zes maanden of langer uitsluitend borstvoeding krijgen en adviseert voortzetting van de borstvoeding gedurende twee jaar of langer. Aan deze aanbevelingen wordt in veel landen niet voldaan. Deze studie onderzocht of een uitgebreide, evidence-based borstvoedingsinterventie, het Borstvoeding Begeleiding Pakket (BBP), een langere duur en exclusiviteit van borstvoeding bij de deelnemers bevordert.

Methode

Een quasi-experimenteel design werd gebruikt om de borstvoedingsduur en exclusiviteit in de BBP-groep (N = 66) te vergelijken met de borstvoedingsduur en exclusiviteit in een controlegroep (N = 72). Deelnemers die het BBP volgden, kregen onder meer zes consulten van een lactatiekundige. De consulten begonnen tijdens de zwangerschap en duurden tot tien weken na de bevalling. Deelnemers in de controlegroep volgden het BBP niet. Voormetings- en nametingsvragenlijsten werden via internet afgenomen.

Resultaten

Het effect van de BBP voor enige en exclusieve borstvoeding was significant, rekening houdend met verschillen tussen de beide groepen bij aanvang van de studie. Onder moeders in de BBP-groep was er gemiddeld 66% minder risico op stopzetting van enige borstvoeding en gemiddeld 54% minder risico op stopzetting van exclusieve borstvoeding in vergelijking met de controlegroep.

Conclusie

Het BBP lijkt een effectieve manier om stopzetting van enige en exclusieve borstvoeding uit te stellen, en daarmee de duur en exclusiviteit van de borstvoeding te verhogen. De bevindingen laten zien dat begeleiding bij borstvoeding moeders kan helpen. Dit is belangrijk, omdat eerder dan gewenst stoppen met borstvoeding een wijdverbreid probleem is in veel landen. Toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van het BBP zou willekeurige toewijzing aan condities kunnen overwegen en de effectiviteit van de interventie in andere populaties kunnen testen. Uiteindelijk zou dit soort onderzoek kunnen uitwijzen of een grootschalige implementatie van deze interventie inderdaad nuttig zou kunnen zijn om borstvoeding te bevorderen

Bron en verder lezen

Gerelateerde artikelen

Foto van de dag: Kleine stokbroodjes #borstvoeding tag:www.borstvoeding.com,2020-07-09://1 2020-07-09T16:03:04Z 2020-07-09T16:03:04Z Hoi Stefan, ik weet dat je nieuwe boek 'net' uit is, maar misschien voor een volgende versie of gewoon leuk om te weten: ik vind het heel handig om kleine stokbroodjes te maken voor mijn dochtertje. Ik deed het voor mijn zoontje ook. Ze vindt het heerlijk om erop te knagen, het helemaal zacht te maken en ook daadwerkelijk wat te eten. Het is heel makkelijk om zelf te maken en weinig werk! 
Groetjes! Annemarije Redactie

w20140505.jpg

Hoi Stefan, ik weet dat je nieuwe boek 'net' uit is, maar misschien voor een volgende versie of gewoon leuk om te weten: ik vind het heel handig om kleine stokbroodjes te maken voor mijn dochtertje. Ik deed het voor mijn zoontje ook. Ze vindt het heerlijk om erop te knagen, het helemaal zacht te maken en ook daadwerkelijk wat te eten. Het is heel makkelijk om zelf te maken en weinig werk!

Groetjes! Annemarije


Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Contact