Langer borstvoeding geven, daar zeg je toch geen NEI tegen?!

noorwgn.jpgMet hooggespannen verwachtingen kwamen wij aan in Noorwegen, het borstvoedingsland van Europa! Voor onze opleiding Verloskunde namen wij een kijkje in de keuken van een ander land. Omdat veel moeders in Noorwegen lang borstvoeding geven, waren wij nieuwsgierig naar het geheim van dit land. Daarom hielden wij ons drie weken lang in Noorwegen intensief bezig met alles omtrent borstvoeding. Wij spraken met kersverse moeders, verpleegkundigen en verloskundigen en doen hier kort verslag van onze ervaringen.

Interviews

Om een goede indruk te krijgen hoe de voorlichting en begeleiding rondom borstvoeding is georganiseerd, bezochten we diverse locaties. Zo gingen we in de eerste week bij verschillende consultatiebureaus op bezoek. Hier spraken wij met zowel moeders als professionals. Vooraf hadden we een vragenlijst gemaakt waarmee we de interviews afnamen. Een van de vragen voor de moeders was: ‘Wat is de reden waarom ze voor borstvoeding hadden gekozen. Nou, daarop gaf bijna iedereen hetzelfde antwoord, namelijk: ‘Why not? It is the best for your baby!’ Die vanzelfsprekendheid van de Noorse moeders zou toch ook in Nederland mogelijk moeten zijn?
Dit is een kleine greep uit een serie van mogelijkheden waarmee in Noorwegen borstvoedende moeders ondersteund worden. Misschien liggen hier ook ideeën voor Nederland?

  \t

 • Moedergroepen
 • \t

 • Handmelken
 • \t

 • Borstvoeden op de operatietafel
 • \t

 • Verlofregeling

Moedergroep

Op consultatiebureaus worden moedergroepen georganiseerd. Hier komen de moeders bijeen die ongeveer vier tot acht weken geleden bevallen zijn. Het consultatiebureau organiseert deze bijeenkomst om op deze manier moeders met elkaar in contact te brengen om met elkaar te kunnen praten. Een verpleegkundige leidt deze bijeenkomst en het hoofdonderwerp is borstvoeding.
Wij waren bij zo’n bijeenkomst en wij zagen dat vijf van de zeven moeders hun kind de borst gaven. En de enige die hierover verbaasd waren, dat waren wij! Naderhand kregen wij de gelegenheid om nog met de moeders te praten. Toen wij zeiden dat we het zo mooi vonden dat iedereen hier zonder gêne in het openbaar voedde, keken zij ons verbaasd aan. Zo zei een van de moeders: ‘Als ik in het park ben en mijn kind heeft honger, dan geef ik de borst. Hoe doet een Nederlandse moeder dat dan? Gaat zij dan eerst weer helemaal naar huis met een hongerig kind?’
Alle moeders in deze groep waren van mening dat de mogelijkheid om overal borstvoeding te kunnen geven, een belangrijke rol speelt in het langdurig borstvoeding geven. Als advies gaven ze nog aan ons mee voor de Nederlandse moeders: ‘Just do it!’.

Handmelken

Naast het consultatiebureau hebben we ook stage gelopen op de kraamafdeling in het Rikshospitalet (een groot ziekenhuis in Oslo). Kraamvrouwen krijgen tijdens de opname in het ziekenhuis veel begeleiding bij het geven van borstvoeding. Veelal gaan deze moeders na drie dagen naar huis. Ze kennen echter geen kraamzorg in Noorwegen en zodra de vrouwen eenmaal thuis zijn, zullen ze dus in staat moeten zijn om zelfstandig borstvoeding te geven. Een van de voorwaarden voor dat de vrouwen naar huis mogen is dat ze kunnen handmelken. Dit handmelken heeft twee functies. Ten eerste zorgt het voor gemakkelijker aanleggen bij stuwing. Ten tweede ziet de moeder dat ze ook in de eerste dagen al melk produceert en krijgt ze het vertrouwen dat ze in staat is om haar kind te voeden. Dit handmelken hebben wij als student verloskunde tijdens onze stages in Nederland nog nooit gezien, terwijl dit een ontzettend handig foefje is.
Lees hier meer over met de hand afkolven van moedermelk.

Borstvoeden op de operatietafel

verhaal-59-linda.jpgIn het Rikshospitalet hebben wij ook beiden een keizersnee bijgewoond. Nou zou je zeggen: ‘Wat heeft dat met borstvoeding te maken?’ Nou, alles heeft dat er mee te maken. Het is daar namelijk sinds twee jaar mogelijk om direct na de geboorte van je kind, dus nog op de operatietafel, borstvoeding te geven. De verloskundige kijkt het kind na de geboorte heel snel na en als alles goed is, legt ze het kind bij de moeder voor de borstvoeding. De operatieassistenten helpen een handje mee door de doeken iets op te schuiven en één arm van moeder vrij te maken, zodat het aanleggen makkelijker gaat. De vader zit op een krukje bij het hoofdeinde en kan op die manier de eerste voeding mooi meemaken. Het kind blijft bij moeder huid-op-huid liggen, ook tijdens het verplaatsen van de operatietafel naar de uitslaapkamer.
Op de uitslaapkamer helpt de verloskundige nogmaals met de borstvoeding, door uitleg te geven over de juiste techniek van aanleggen en daarna gaan moeder en kind samen terug naar de kraamafdeling. We hebben diverse professionals gesproken over waarom dit allemaal op deze manier georganiseerd is en daar is maar één antwoord op: ‘Het is het beste voor moeder èn kind.’ Door het direct aanleggen, kunnen alle natuurlijk hormonen direct hun werk gaan doen, zodat zowel de baarmoeder goed samentrekt en het bloedverlies minder is en de borstvoeding sneller en goed op gang komt. De verpleegkundigen van de uitslaapkamer vinden dit ook een positieve ontwikkeling, omdat de moeder veel minder pijn heeft en hierdoor eerder in goede conditie terug kan naar de kraamafdeling en naar een blije vader.
Na alle vragen te hebben gesteld die we voor ons onderzoek moesten stellen bleef er nog maar een vraag over: ‘Waarom hebben wij dit niet in Nederland!?’

Verlofregeling

Naast bovenstaande maatregelen is het ook nog eens zo dat je als moeder in Noorwegen tien tot twaalf maanden betaald verlof kunt opnemen na de bevalling. Op onze vraag aan de moeders of dit lange verlof meespeelt in het langdurig geven van borstvoeding, gaf elke vrouw hier een bevestigend antwoord op. Borstvoeding vergt in het begin nou eenmaal meer tijd dan de fles. Maar als de borstvoeding eenmaal goed op gang is, dan is het vele malen makkelijker en natuurlijk vele malen gezonder dan flesvoeding. In Oslo zijn de moeders meer bereid om die tijd er in te investeren, aangezien ze daar de rest van het verlof van kunnen profiteren. Het lange verlof draagt dus zeker bij aan de duur van de borstvoeding, maar is zeker niet het enige!

Tenslotte

Met heel veel plezier kijken wij terug op deze stage. Wij hebben in deze weken veel geleerd over de voorlichting, begeleiding en stimulering van borstvoeding. Mede door onze stage zal er in de toekomst op de verloskunde opleiding in Amsterdam en Groningen meer aandacht besteed worden aan dit ontzettend belangrijke onderwerp, want borstvoeding geven doe je niet alleen!

Geschreven door

  \t

 • Mirije Dogger en Dewi Timmer, beiden derdejaars student verloskunde

Lees ook

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden