banner_bvcom.jpgbanner_webshop.jpgbanner_graphico_nederlands.jpgbanner_vbtb20173.bmp bannerlivredme2.png
banner_bvcom.jpgbanner_webshop.jpgbanner_graphico_nederlands.jpgbanner_vbtb20173.bmp bannerlivredme2.png
Borstvoeding in gevaar door diethyleenglycol (mono)methylether (DEGME)?

oproep_mm_1.jpgWerknemers die op hun werk in aanraking komen met diethyleenglycol (mono)methylether (DEGME) kunnen daar schadelijke effecten van ondervinden. Zwangeren lopen een risico dat beroepsmatige blootstelling aan de stof hun ongeboren kind schaadt. Aldus de Gezondheidsraad in een advies aan het ministerie van SZW. DEGME wordt onder meer toegevoegd aan brandstof voor vliegtuigen, professionele drukinkt en in textielverf.

De Gezondheidsraad ging, in opdracht van het ministerie van SZW, na of beroepsmatige blootstelling aan DEGME kwaad kan voor de ontwikkeling van het ongeboren kind en de vruchtbaarheid. Ook is gekeken of DEGME nadelige effecten geeft op of via de borstvoeding. De commissie stelde een classificatievoorstel samen, dat is geformuleerd in de door de Europese Unie gekozen terminologie.

De Gezondheidsraad stelt nu voor om DEGME alleen te classificeren voor effecten op de ontwikkeling van het ongeboren kind. Op basis van deze effecten wordt voorgesteld om DEGME te classificeren als een stof die wordt verondersteld schadelijk te zijn voor de menselijke voortplanting (EU-categorie 1B). Over de effecten op de vruchtbaarheid en op of via borstvoeding zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om conclusies te trekken.

Het advies van de raad is het uitgangspunt voor de wettelijke classificatie als reproductietoxische stof. Per januari 2018 wordt DEGME toegevoegd aan de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen.

De publicatie 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (DEGME) (nr. 2017/21) is uitgebracht in het Engels en heeft een Nederlandse samenvatting.

Bron 2017: Arboportaal

Foto van de dag: Compliment voor nu 18 maanden #borstvoeding tag:www.borstvoeding.com,2018-10-18://1 2018-10-18T18:03:02Z 2018-10-18T18:03:02Z Hierbij een foto van Jake, inmiddels bijna achttien maanden en aan de borst. Ik ben toen Jake vier maanden was gescheiden en ondanks de weekend- en vakantieregeling geef ik nog steeds borst. Groetjes Jake en Olga Redactie

w20140213.jpg

Hierbij een foto van Jake, inmiddels bijna achttien maanden en aan de borst. Ik ben toen Jake vier maanden was gescheiden en ondanks de weekend- en vakantieregeling geef ik nog steeds borst.
Groetjes Jake en Olga

webwinkel bestsellers
Kolftas (Mommybag) Horigen: mét koeltas, vier flessen en vier koelelementen
Horigen Chicture Dubbele Elektrische Kolf 107PP met handgreep voor ombouw naar handkolf
Boezemvriendjes
9e druk: Eten voor de kleintjes, kleintjes van 0-4 jaar leren zelf eten
Het Nieuwe Borstvoeding Boek, geschreven door Gonneke & Stefan
meer info