Hazelbaker score voor het beoordelen van de tongfunctie

Annet Mulder

Assesment Tool for Lingual Frenulum Function (ATLFF) Alison K. Hazelbaker, lactation consultant, IBCLC. Vertaling verzorgd en bijgewerkt op 23 februari 2015 door de werkgroep tong- en lipriem van de NVL.
  • 14 = Perfecte score, onafhankelijk van uiterlijke score. Behandeling niet aanbevolen.
  • 11 = Acceptabele functionele score mits de uiterlijke kenmerken 10 scoren
  • <11 = Functionele score geeft aan dat de tongfunctie is verminderd. Behandeling overwegen als borstvoedingsbeleid niet voldoende is. Behandeling nodig indien uiterlijke kenmerken < 8 is
Download hier de Hazelbaker scorelijst in pdf.

Noteer

  • Naam baby
  • Geboortedatum
  • Opmerkingen tongriem
  • Opmerkingen lipriem

Checlist

r
Functionele kenmerkenUiterlijke kenmerkenTotaal
LaterilisatieUiterlijk van de tong bij optillen 
2: Compleet 1: Achterblijven tongpunt 0: Geen2: Rond of vierkant 1: Lichte inkeping tongpunt zichtbaar 0: Hartvormig 
Optillen tongElasticiteit van tongriem 
2: Tongpunt naar midden van mond 1: Alleen tongranden naar midden van mond 0: Punt blijft op de kaakwal óf de tongpunt gaat naar het midden van de mond als de kaken sluiten én/of er ontstaat een indeuking in het midden van de tong2: Zeer elastisch 1: Matig elastisch 0: Weinig of niet elastisch 
Extensie van tongLengte van frenulum bij opgetilde tong 
2: Tongpunt voorbij onderlip 1: Tongpunt voorbij onderste kaakrand 0: Geen van bovengenoemde óf een indeuking óf bult in de voorzijde of het midden van de tong2: Groter dan 1 cm óf onzichtbaarheid van tongriem 1: 1 cm 0: Kleiner dan 1 cm 
Spreiding voorste tongHechting tongriem aan tong 
2: Compleet 1: Matig of gedeeltelijk 0: Weinig of geen2: Posterior (achteraan) ten opzichte van tongpunt 1: Tongpunt 0: V-vormig of onder het mondslijmvlies aan de tongbasis 
Cuppen van de tongHechting tongriem aan onderste kaakwal 
2: Gehele rand, ferme cup 1: Alleen laterale rand, matige cup 0: Slechte of geen cup2: Mondbodem of ruim achter de kaakwal 1: Net achter de kaakwal 0: Op de kaakwal 
Peristaltiek  
2: Compleet voorzijde naar achterzijde (beginnend bij tongpunt) 1: Gedeeldelijk: beginnend achter de tongpunt 0: Geen of omgekeerde peristaltiek  
Snapback (terugschieten van de tong)  
2: Geen 1: Periodiek 0: Frequent of bij elke zuigactie  
Score functionele kenmerkenScore uiterlijke kenmerken 
Totaalscore = ……….Totaalscore = ……….Totaal
r

Lees ook

Hier uw advertentie?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden