WebshopBv.com
banner_bvcom.jpgbanner_webshop1.jpgbanner_graphico_nederlands.jpgbanner_vbtb20173.bmp bannerlivredme2.png
Luier aanbiedingen
Heb je vragen over borstvoeding? Lees Het Nieuwe Borstvoeding Boek
Heb je vragen over borstvoeding? Lees Het Nieuwe Borstvoeding Boek
Koop bij Bol.com en steun vanzelf Kenniscentrum Borstvoeding
Handboek Bijvoeding met #kleintjesmethode
Wij kunnen je steun gebruiken, koop bij ons!
Stichting Baby Friendly Nederland stopt certificeringsactiviteiten

In 1996 is de stichting Zorg voor Borstvoeding, de voorloper van Baby Friendly Nederland (BFN), opgericht. In de afgelopen 22 jaar heeft Zorg voor Borstvoeding/BFN ziekenhuizen, kraamzorgorganisaties, verloskundigenpraktijken en organisaties voor jeugdgezondheidszorg gecertificeerd en op die manier kwaliteit en continuïteit van zorg bij (borst)voeding en hechting voor pasgeborenen en peuters verbeterd en geborgd.

Vanwege de trend bij zorgorganisaties om (deel)certificeringssystemen te schrappen ten gunste van landelijke- en meer integrale kwaliteitsindicatoren in de geboortezorg op basis van de eigen data, en de daardoor afnemende vraag naar (re)certificering vanuit de markt, heeft het bestuur van BFN zich op haar situatie beraden.

Het bestuur van BFN heeft moeten concluderen dat zij door deze afnemende vraag naar (re)certificering de door haar aangegane (financiële) verplichtingen voor 2019 niet kan nakomen zonder in ernstige (financiële) problemen te raken. Het bestuur van BFN heeft daarom besloten haar certificerings-activiteiten per 2019 te stoppen.

De komende paar maanden zal zij verantwoordelijkheid nemen voor afwikkeling van de financiële- en andere aangegane verplichtingen van de stichting.
Tevens zal zij zich maximaal inspannen de borging van de opgedane expertise en het databestand te realiseren, met daarvoor geschikte landelijke partijen.

Bron

Opmerking van Kenniscentrum Borstvoeding

Wij zien deze ontwikkeling met lede ogen aan. Indertijd, toen zorginstellingen er belang bij hadden gecertificeerd te zijn, er trots op waren en er dus voor zorgden te voldoen aan de standaard, resulteerde dat in meer moeders die hun kind aan de borst voedden.
Kenniscentrum Borstvoeding zal met nieuwe partijen na gaan denken om de BFHI-certifcering voort te zetten.

Kenniscentrum Borstvoeding schreef hier over certificering

In Het Nieuwe Borstvoeding Boek schreven wij dit over Baby Friendly Nederland (BFN)

In 2017 werd Zorg voor Borstvoeding veranderd in Baby Friendly Nederland. Instellingen kunnen hun certificaat laten omzetten: van borstvoedingsvriendelijk naar babyvoedingvriendelijk.
Het spijt ons te moeten concluderen dat deze verandering in onze ogen een devaluatie is. De Tien Vuistregels zijn verdwenen en vervangen door Vijf Standaarden. Het woord borstvoeding en het initiële doel: de bescherming van kinderen, hun gezondheid en hun kansen door het beschermen, promoten en bevorderen van borstvoeding, komen er niet meer in voor. De indruk wordt gewekt dat het niet veel uitmaakt wat ouders kiezen, borstvoeding of kunstvoeding. Hoewel wij erkennen dat het inderdaad uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de ouders is om te kiezen hoe en met wat zij hun kind voeden en verzorgen, kunnen wij helaas niet in alle eerlijkheid stellen dat die keuze voor het kind niet uitmaakt.
Voor het maken van verantwoorde keuzes in de zorg voor je kind kun je je wat ons betreft beter baseren op dit boek. Wij gaan uit van de norm: borstvoeding en veel lichamelijke nabijheid. Wij suggereren ook niet dat borstvoeding en kunstvoeding en flesvoeding allemaal om het even is.
Bron: Het Nieuwe Borstvoeding Boek

Gerelateerde artikelen

Foto van de dag: Zoonlief bepaalt #borstvoeding tag:www.borstvoeding.com,2020-03-28://1 2020-03-28T17:03:02Z 2020-03-28T17:03:02Z Een pittige start: inleiding, keizersnee, verschillende verpleegkundigen met allemaal een andere mening en drie druppels borstvoeding handmatig gekolfd, dus een weekje kunstvoeding gegeven. Gelukkig had lactatiekundige Joyce Koning nachtdienst, die gaf me vertrouwen en constateerde een te korte tongriem. Thuis lukte ineens het kolven wel onder begeleiding van onze geniale kraamhulp, mijn super-echtgenoot en mijn lieve vriendinnetje Femke. Na vijf weken bikkelen, voedde ik eindelijk live en dat vierden we op de Holterberg. Nu trots, want still going strong na 23 maanden en op naar... tja, zoonlief bepaalt! Groetjes Nienke Redactie

w20160223.jpg

Een pittige start: inleiding, keizersnee, verschillende verpleegkundigen met allemaal een andere mening en drie druppels borstvoeding handmatig gekolfd, dus een weekje kunstvoeding gegeven. Gelukkig had lactatiekundige Joyce Koning nachtdienst, die gaf me vertrouwen en constateerde een te korte tongriem. Thuis lukte ineens het kolven wel onder begeleiding van onze geniale kraamhulp, mijn super-echtgenoot en mijn lieve vriendinnetje Femke. Na vijf weken bikkelen, voedde ik eindelijk live en dat vierden we op de Holterberg. Nu trots, want still going strong na 23 maanden en op naar... tja, zoonlief bepaalt! Groetjes Nienke


Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Contact