WebshopBv.com
banner_bvcom.jpgbanner_webshop1.jpgbanner_graphico_nederlands.jpgbanner_vbtb20173.bmp bannerlivredme2.png
Luier aanbiedingen
Heb je vragen over borstvoeding? Lees Het Nieuwe Borstvoeding Boek
Heb je vragen over borstvoeding? Lees Het Nieuwe Borstvoeding Boek
Koop bij Bol.com en steun vanzelf Kenniscentrum Borstvoeding
Handboek Bijvoeding met #kleintjesmethode
Wij kunnen je steun gebruiken, koop bij ons!
Samenstelling moedermelk en voedingsfrequentie

samenstelling10.jpgDe samenstelling van menselijke melk is heel divers. Uit onderzoeken blijkt telkens weer iets nieuws, maar hierin zijn wel al grote lijnen te ontdekken. Omdat borstvoeding de meest natuurlijke voeding is voor een baby, is het interessant om een vergelijking te maken met andere zoogdieren.

Verschillende soorten, verschillende behoeften

column306b.jpgIeder zoogdier maakt soortspecifieke melk. Dat houdt in dat de samenstelling van de melk van ieder dier verschilt van de melk van een ander dier. De samenstelling is volledig afgestemd op de ontwikkeling van het jong (de baby). Een kuddedier moet snel met de groep mee kunnen gaan en een zeehond heeft een dikke vetlaag nodig. Ook de groeisnelheid van het jong stelt eisen aan de samenstelling. Een kalfje verdubbelt zijn geboortegewicht in 47 dagen, een mensenbaby doet daar 160 dagen over.

Uit onderzoek van Bergman blijk dat er vier soorten zoogdieren zijn, geclassificeerd naar voedingsgedrag.

  • Schuilplekdieren (zoals herten en konijnen). De moeder verstopt haar jong op een veilige plek en komt elke twaalf uur terug om het te voeden. De melk van deze dieren is rijk aan eiwit en vet.
  • Kuddedieren (zoals koeien en giraffen). Het jong van deze dieren kan meteen met de kudde mee en wordt vaak gevoed. De melk van deze dieren bevat minder eiwit en vet.
  • Nestblijvers (zoals honden en katten). Deze jongen zijn minder rijp, als ze geboren worden, dan de schuilplek- of kuddedieren. Nestblijfjongen hebben elkaar nodig om warm te blijven. De moeder komt een paar keer per dag terug om haar jongen te voeden. Haar melk zit qua eiwitgehalte en vetten tussen die van de kuddedieren en schuilplekdieren in.
  • Draaglingen zoals apen, buideldieren en mensen. De draagdieren zijn het meest prematuur bij de geboorte, hebben warmte van hun moeder nodig om warm te blijven en worden continu gedragen. Hun melk heeft een laag vet- en eiwitgehalte en deze dieren worden meestal continu gevoed.

Menselijke melk heeft een laag vetgehalte en het laagste eiwitgehalte van alle zoogdierenmelk. Dit feit, samen met de immaturiteit bij de geboorte, wijst erop dat mensenbaby's vaak gevoed moeten worden en bedoeld zijn om vastgehouden en gedragen te worden.

Noot

Deze paragraaf is geciteerd uit de paper En, slaapt ie al door? Nachtvoedingen, fysiologisch en ook sociologisch?, van Femke van Roozendaal

Moedermelk op maat

samenstelling11.jpgKinderen zouden dus gedurende dag én nacht meerdere keren gevoed moeten worden, al naargelang hun eigen behoefte. Interessant is te zien hoe de melk van een moeder zich aanpast aan de behoefte van het kind. Niet alleen heeft ieder kind een andere stijl van drinken (sommigen drinken snel, veel, langzaam, kort, weinig), maar het aantal voedingen hangt ook af van de beschikbaarheid van de moeder.
Naast de natuurlijke factoren die hierboven worden genoemd, spelen ook culturele factoren een belangrijke rol. De vraag of, hoe vaak en hoe lang de moeder beschikbaar is voor het geven van borstvoeding is hierin van essentieel belang.
Onderzoek wijst uit dat de moedermelk zich in zeer grote mate kan aanpassen aan de situatie en behoefte van het kind. Borstvoeding is dus met recht voeding op maat gemaakt.

Bronnen

Lees ook

Copyright

© | Op dit artikel rust copyright | StefanKleintjes |

Gerelateerde artikelen

Foto van de dag: Overigens voornamelijk droog #borstvoeding tag:www.borstvoeding.com,2020-07-13://1 2020-07-13T16:03:02Z 2020-07-13T16:03:02Z Vanmorgen wist Lieve te vertellen dat ze gisteren niet bij mij gedronken had. Klopt ook, want ze lag zo lekker in ons bed, dat ze daar is blijven liggen tot wij zelf naar bed gingen (doen we wel vaker). Maar ze wilde dus vanmorgen bij me drinken, lekker op de bank. En ik kijk zo naar haar, en dacht bij mezelf: het is wel weer eens tijd voor wat foto's. Lieve drinkt, overigens voornamelijk droog vermoed ik, de laatste tijd. Kreeg er eergisteren met pijn en moeite een paar druppeltjes uit voor in haar oogjes. Marquerite Redactie

w20120121.jpg

Vanmorgen wist Lieve te vertellen dat ze gisteren niet bij mij gedronken had. Klopt ook, want ze lag zo lekker in ons bed, dat ze daar is blijven liggen tot wij zelf naar bed gingen (doen we wel vaker). Maar ze wilde dus vanmorgen bij me drinken, lekker op de bank. En ik kijk zo naar haar, en dacht bij mezelf: het is wel weer eens tijd voor wat foto's. Lieve drinkt, overigens voornamelijk droog vermoed ik, de laatste tijd. Kreeg er eergisteren met pijn en moeite een paar druppeltjes uit voor in haar oogjes.
Marquerite


Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Contact